Camping Les Nauves Mentions légales

Juridische informatie

Site Editor

Camping Les Nauves
Lieu Dit Le Bos Rouge
24170 Pays-de-Belvès

Tel : (+33) 05 53 29 12 64

E-mail : campinglesnauves@gmail.com

Siret : 911 263 275 00016

Intracommunautaire BTW : FR29342484243

Kapitaal : 10 000 €

Realisatie

GEEK TONIC
Vertegenwoordigd door de heer Yohan Darmayan in zijn hoedanigheid van manager
Hoofdkantoor : 1 ALL PIERRE GEORGES LATECOERE 64200 BIARRITZ
Tél : 05 32 74 11 52
E-mail : support@geek-tonic.com
Website : www.geek-tonic.com
SIRET : 79078282500034
APE : 6201Z

Auteursrecht en auteurschap

De volledige inhoud van deze site is onderworpen aan het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten volgens het Franse recht. Elke reproductie (inclusief foto’s, iconen en downloadbare documenten) is verboden zonder voorafgaande toestemming van GEEK TONIC. De gehele of gedeeltelijke reproductie op een elektronische drager van de site is verboden. GEEK TONIC wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de website. GEEK TONIC wijst ook elke verantwoordelijkheid af voor externe links die naar deze site verwijzen.

Persoonsgegevens en nominatieve informatie

U hebt het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de u betreffende gegevens overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming (Loi ” Informatique et Libertés ” n° 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2018). U kunt dit recht op toegang uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan de uitgever van de site.

Wetgeving

Volgens de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992 is het verboden enig deel van de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de uitgever van de site. Logo’s, beelden, foto’s, video’s, grafische kaarten en teksten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Deze site kan, zonder zijn medeweten, verbonden zijn met andere sites door middel van hypermedia links. De uitgever van de site wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie op deze andere sites. De internetgebruiker erkent dat op het gebruik van deze site het Franse recht van toepassing is.